Waarom ’t Hengeveld

Ouderen en ouderen met dementie verdienen waardering, aandacht en passende zorg. Onze activiteiten zijn gericht op het beperken van de achteruitgang van ouderen en ouderen met dementie, het hebben van sociale contacten in een huiselijke omgeving en het ontlasten van de mantelzorger.

"Dat breekt zo lekker de week"