Heeft u een klacht, wat kunt u dan doen?

Het kan gebeuren dat u een klacht hebt over de dagbesteding. Een klacht is dat u aangeeft dat u ontevreden bent over hoe u behandeld wordt door de medewerkers van de dagbesteding.

Er zijn meerdere mogelijkheden beschikbaar om uw klacht kenbaar te maken.

Stap 1:  Bespreek de klacht met Wanda, Evelien en/of Anneke, rechtstreeks of met behulp van een klachtenfunctionaris of een vertrouwenspersoon.

De dagbesteding heeft een klachten reglement cliënten zorgboerderijen/dagbesteding. Op verzoek kunt u die ontvangen op ’t Hengeveld. Bovendien staat deze op de onze website www.dagbesteding-hengeveld.nl

♦ Bespreek de klacht, op een rustig tijdstip met Wanda, Evelien of Anneke.

    Helpt dit niet?

♦ Maakt u met een van ons een afspraak om over de klacht te praten, eventueel samen met   partner of een van uw kinderen.

   Helpt dit niet?

♦ Dan gaat u een gesprek aan met de vertrouwenspersoon van de dagbesteding.

Dit is Maarten van Rootselaar: tel. 0623281258, email: info@maartencoaching.nl

   Of

♦ Bespreekt u de klacht met de klachtenfunctionaris van de dagbesteding. Deze helpt u bij het oplossen van de klacht en kan u dan ook verder geholpen worden als het informeel oplossen niet lukt.

Dit is Marian Leferink: tel. 0627236406, email: kzsklachtenbemiddelaar@gmail.com

Hopelijk is de klacht nu opgelost! Als dit niet het geval is, kunt u naar stap 2 (de landelijke klachtencommissie Landbouw en Zorg) of stap 3 (de erkende geschillencommissie landbouwzorg) gaan. U kunt deze stappen achtereenvolgens nemen (eerst naar de klachtencommissie en dan naar de geschillencommissie), maar u kunt stap 2 ook overslaan en direct naar de geschillencommissie stappen.

Stap 2: Dien een klacht in bij de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg.

Voor meer informatie over het regelement van de landelijke Klachtencommissie zie:

Schrijf een brief of een email naar de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg, en vermeld in de brief:

♦ uw naam, adres, telefoonnummer en dat van de vertegenwoordiger of van diegene die u helpt bij het maken van de brief;

♦ naam, adres en telefoonnummer van de dagbesteding en de persoon over wie u een klacht indient;

♦ een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover de klacht gaat;

♦ de reden waarom u hier een klacht over hebt;

♦ een beschrijving over wat u al heeft ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen;

♦ stuur uw brief naar:                                                                                                                
Stichting Geschillen in de Landbouw  c.a.
Klachtencommissie Landbouw en Zorg
Postbus 245
6700 AE Wageningen of email: info@iar.nl

♦ u kunt ook gebruik maken van een formulier dat te vinden is op de website van de klachtencommissie.

De Landelijke Klachtencommissie gaat de klacht dan onderzoeken. Het kan zijn dat u wordt gebeld of dat de commissie op de dagbesteding of een andere locatie op bezoek komt om meer informatie te vragen aan u en aan de dagbesteding. Na een paar weken krijgt u bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan of u klacht terecht is en welke dingen de dagbesteding en u zouden kunnen verbeteren. Informatie over de klachtenafhandeling kan ook telefonisch worden opgevraagd: 0317-424181

De behandeling van de klacht door de klachtencommissie brengt voor de klager geen kosten met zich mee.

Stap 3: maakt u geschil aanhangig bij de Geschillencommissie Langbouwzorg

Voor meer informatie over het reglement van de Geschillencommissie Landbouwzorg zie: https://www.iar.nl/geschillencommissie-landbouw/

De Geschillencommissie kent een formelere procedure dan de Klachtencommissie. De Geschillencommissie neemt juridisch bindende beslissingen. Bij de Geschillencommissie kunt u bijvoorbeeld ook terecht met financiële claims.

Schrijf een brief of email naar de Geschillencommissie Landbouwzorg.                          Vermeld in de brief:

♦ uw naam, adres, telefoonnummer en dat van uw wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die u helpt bij het maken van de brief;

♦ naam, adres en telefoonnummer van de dagbesteding en de persoon met wie u een geschil hebt;

♦  een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van het geschil.

♦ een beschrijving over wat u al hebt ondernomen om tot een oplossing van het geschil te komen;

♦ stuur u brief naar:
Stichting Geschillen in de landbouw c.a.
Geschillencommissie Landbouwzorg
Postbus 245
6700 AE Wageningen  of email: info@iar.nl

♦ u kunt ook gebruik maken van een formulier dat te vinden is op de website van de Geschillencommissie.

De geschillencommissie landbouwzorg gaat het geschil behandelen. Tot de procedure horen in elk geval het vragen van een schriftelijke reactie aan de zorgboer en een zitting, waarbij beide partijen het woord kunnen voeren. Voordat de geschillencommissie landbouwzorg u geschil in behandeling kan nemen moet u eerst een depot storten van € 50. Na aanmelding van u geschil krijgt u hier meer informatie over. Na een paar weken krijgt u bericht van de geschillencommissie. De commissie geeft dan aan wie gelijk heeft in het geschil.

Wilt u meer informatie?

Op www.lanbouwzorg.nl staat meer informatie over hoe je een klacht kan oplossen en hoe de landelijke klachtencommissie en de geschillencommissie werkt.